Sponsoring Axitour Communication Systems

Axitour Communication Systems is zich zeer bewust van haar maatschappelijke rol en functie en is daarom is zeer actief in sponsoring. Bij sponsoring, wij spreken liever van een samenwerking op partnership, zoeken wij altijd naar een win-win situatie. Een initiatief moet voor beide partijen van toegevoegde waarde zijn. Daarom sponsoren wij graag activiteiten die aansluiten op onze kernactiviteit: het verbinden van mensen.

Onze sponsorinitiatieven

AXIWI sponsort topscheidsrechters Nederlands Handbal Verbond

axitour-axiwi-sponsoring-nederlands-handbal-verbond

Lees er meer over op de website van het NHV.

NK Beach Handball

Kanoster Eef Haaze traint voor Rio 2016 met AXIWI® communicatiesysteem

Eef Haaze en Axitour Communication Systems zijn begin 2016 een samenwerking aangegaan. Axitour sponsorde haar het met het AXIWI communicatiesysteem. Op die manier kon zij tijdens trainingen effectiever communiceren en nog beter presteren.

axitour-axiwi-eef-haaze-communicatie-systeem-kano-varen

Lees via de link het gehele verhaal: www.AXIWI.nl/Eef-Haaze

AXIWI Referee Academy

De AXIWI Referee Academy heeft als doel scheidsrechters kennis te laten maken met het (samen)werken met een draadloos communicatiesysteem om deze vervolgens optimaal en effectief te gebruiken tijdens wedstrijden. Per scheidsrechter ‘event’ zullen we kijken op welke manier de Academy een waardevolle bijdrage kan leveren. Lees hier alles over de AXIWI Referee Academy.

Sponsorbeleid Axitour Communication Systems

Initiatieven waar wij graag mee samenwerken, zijn actief in de sport en/of cultuur.Wij zijn ons zeer bewust van onze maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid. Op deze pagina staat ons sponsorbeleid beschreven en kun je een inschatting maken of jouw sponsorverzoek in aanmerking komt voor sponsoring.

Bij een sponsorverzoek kijken wij wel altijd eerst of deze aansluit bij ons sponsorbeleid. Alleen sponsorverzoeken die hieraan voldoen nemen wij in behandeling. Iedere sponsoraanvraag wordt met zorg in behandeling genomen en beoordeeld aan de hand van de gestelde criteria.

De sponsorcriteria

Om in aanmerking te komen voor sponsoring van Axitour dient het sponsorverzoek te voldoen aan de volgende criteria:

  • De sponsoring staat in relatie tot de activiteiten van Axitour.
  • De sponsoring dient bij te dragen aan de doelen die Axitour beoogt met Axitour en/of AXIWI.

Axitour ondersteunt geen:

  • Activiteiten/Projecten die financieel, politiek of religieus ter discussie staan.
  • Activiteiten/Projecten die uitsluitend een individueel belang dienen.
  • Activiteiten/Projecten die slecht of nadelige gevolgen hebben voor het milieu.
  • Activiteiten/Projecten die geen maatschappelijk doel dienen.
  • Activiteiten/Projecten met een regionale impact.

De voorkeur gaat uit naar:

  • Activiteiten/Projecten die gerelateerd zijn aan sport en bij voorkeur in relatie staan (of in relatie te zetten zijn) tot ons private label product AXIWI en de daaruit voortgekomen AXIWI Referee Academy
  • Activiteiten/Projecten die wij kunnen ondersteunen met onze producten/diensten (geen geldelijke bijdrage).

Sponsorverzoek indienen

Elk verzoek nemen wij serieus in behandeling en wordt op basis van bovenstaande criteria getoetst. Wij streven ernaar om binnen drie weken antwoord te geven op het sponsorverzoek. Axitour beslist autonoom over het wel of niet sponsoren van een activiteit/project. Over de reden(en) van afwijzing is verder geen discussie mogelijk.

Voldoet de aanvraag aan bovenstaande. Stuur dan je verzoek per e-mail naar info@axitour.eu. In de aanvraag staan de volgende punten beschreven.